Loosdrecht was van oorsprong een moerasgebied tussen de Vecht en de Utrechtse heuvelrug. Om dit moerasgebied te ontwateren werden sloten naar de Vecht en de Drecht gegraven. Die sloten naar de Drecht werden gegraven naar oorsprong van dit riviertje, waardoor een stervormige verkaveling ontstond 'Het Stergebied'. Rond de ster wordt als in een grote U een dijk aangelegd: de Oud-Loosdrechtsedijk en Nieuw- Loosdrechtsedijk. Aan het eind daarvan ligt Ter Sype, een iets hoger gelegen stuk zandgrond, het huidige Nieuw-Loosdrecht, vanwaar het water de Drecht in sypelde.

Het drooggevallen gebied werd aanvankelijk als weidegrond gebruikt. De grond was voornamelijk laagveen, dat in de 16e eeuw werd afgestoken en verwerkt tot turf. In de 17e en 18e eeuw ging men ook beneden het grondwater veen baggeren. Dit gebeurde zo grootschalig dat er grote watervlakten ontstonden, de alom bekende Loosdrechtse plassen.

Na de vervening verarmde de gemeente. Later is door de predikant, ds. De Mol, een porseleinfabriek opgericht om de inwoners aan werk te helpen. In deze fabriek werd in de periode van 1774 tot 1782 het beroemde en vandaag de dag zeldzame Loosdrechtse porselein gemaakt.

Loosdrecht in de 20ste eeuw

In het begin van de 20ste eeuw is begonnen de Loosdrechtse plassen als recreatiegebied te ontwikkelen. Na de tweede wereldoorlog kwam de recreatie sterk in opkomst. In de zomermaanden zijn vaak meer dan 8.000 schepen te vinden op de plassen. Op 1 januari 1989 vond een gemeentelijke herindeling plaats, waardoor een stuk grond van de gemeente Loenen (Mijnden) en Breukeleveen van de gemeente Breukelen overgingen naar de gemeente Loosdrecht.

Vandaag de dag kunnen watersportliefhebbers heerlijk varen, surfen en wakeboarden. Watersport wordt hier dan ook volop bedreven en starten zeilwedstrijden vanaf de Koninklijke watersportvereniging Loosdrecht of het alom bekende Witte huis. Vandaag de dag eveneens een evenementenlocatie voor bruiloften, bedrijfsfeesten en andere evenementen.

Wonen in Loosdrecht

Met de bouw van het woningbouwproject aan het Kompas en de Porseleinhaven krijgt ook Oud-Loosdrecht weer een dorpshart waarvan men kan verwachten dat het zomers weer zal bruisen op de plassen en terrassen. Wonen in Oud-Loosdrecht wordt gekenmerkt door de veelal aanwezige villa’s langs de dijk en kleinschalige (luxe) appartementencomplexen.

In Nieuw-Loosdrecht is de bebouwing meer geconcentreerd en verdeeld over verschillende aangesloten woonwijken, veelal gebouwd in de jaren 50- tot en met 80. In het nieuwe gedeelte is recent een aantal nieuwe straten ontwikkeld op het voormalige terrein van de Knorr fabriek. Daarnaast zijn hier de basisscholen te vinden en andere voorzieningen als het kleinschalige winkelhart.

JSR Makelaars heeft door zijn 60 jarig bestaan veel ervaring in de regio en informeert u graag verder over de mogelijkheden van wonen in deze prachtige omgeving.